Jesteś tutaj: StartTERAPIEBadanie Żywej Kropli Krwi

 

Szukaj:

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi Dublin

Badanie żywej kropli krwi to metoda diagnostyczna służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Warunkiem stabilności organizmu oraz efektów indywidualnie dobranej terapii jest utrzymanie parametrów krwi na odpowiednim poziomie.

Kamera cyfrowa zainstalowana na osi optycznej mikroskopu przesyła na bieżąco obraz pobranej krwi na ekran komputera umożliwiając wykonywanie zdjęć preparatu, a nawet rejestrację filmów poruszających się erytrocytów, leukocytów, innych składników żywej krwi, jak również elementów niepożądanych.

1) Przebieg badania:

Krew z nakłutej opuszki palca nanoszona jest na szkiełko podstawowe i oglądana jest pod mikroskopem z wykorzystaniem zmiennych powiększeń od 100x do 1600x. W trakcie prowadzonej analizy preparatu, klient ma możliwość obserwacji własnej krwi na ekranie komputera.

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi to niezwykła możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz nas, i z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy.

badanie żywej kropli krwi Dublin

2) Jak przygotować się do badania:

Co najmniej 24 godziny przed badaniem nie wolno spożywać alkoholu. W dniu badania nie pijemy kawy naturalnej i 2 godziny przed badaniem nie spożywamy posiłku. Ok. 30 min. przed badaniem wypijamy ok. 0,5 litra wody ze szczyptą naturalnej soli.
 

3) Badanie wykazuje:

Analiza mikroskopowa żywej kropli krwi może sugerować m. in.:

 

Obecność pasożytów w organizmie

Podczas analizy krwi można zaobserwować struktury białkowe pasożytów i uszkodzenia erytrocytów świadczące o obecności w organizmie jaj oraz larw pasożytów. Pod względem wykrywalności pasożytów obecnych w organizmie człowieka, mikroskopowa analiza żywej krwi jest jedną z bardziej skutecznych metod.

 

Obecność grzybów

Dzięki mikroskopowej analizie w jasnym polu widzenia wykrywalna jest obecność drożdżaków. W próbce widać zarówno pojedyncze grzyby, zarodniki jak również całe ich kolonie.

 

 

 

Objawy zakwaszenia w układnie krwionośnym

Krew o zbyt kwaśnym odczynie zmniejsza odporność organizmu i jednocześnie tworzy środowisko korzystne do rozwoju drobnoustrojów, co zwiększa zapadalność na choroby.

 

 

 

Zaburzenia gospodarki mineralnej

Obecność kwasu ortofosforowego świadczy o tym, że w organizmie brakuje wapnia. Zjawisko to jest często powiązane z zaburzoną równowagą pH, czyli zakwaszeniem organizmu.

 

 

 

Obecność kryształów kwasu moczowego

Kryształy kwasu moczowego stwierdzone w preparacie mogą świadczyć między innymi o wysokim poziomie kwasu we krwi i zaburzeniach metabolicznych. Kryształy mogą odkładać się w stawach i tkankach miękkich(np. dna moczanowa).

 

 

Uszkodzenia erytrocytów

 

 

Metale ciężkie w polu widzenia

 

 

a także obecność cholesterolu i inne.